CONDICIONS PARTICULARS D’ÚS I INFORMACIÓ ADDICIONAL EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

OBJECTE

Estes condicions regulen l’accés i l’ús dels diferents portals del web www.consum.es, així com de l’àrea privada (àrea de soci-client) i tots els servicis que es presten a través d’esta en relació amb este lloc web (d’ara en avant, el lloc o el lloc web) titularitat de CONSUM, S. COOP. V. amb CIF F-46078986 i domicili social a l’avinguda d’Alginet, 1, 46460 Silla (València) i domicili a efecte de notificacions la mateixa adreça. Inscrita en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Oficina Central, amb el número CV-20, i igualment inscrita en el Registre Mercantil de València, al Tom 6.003, Llibre 3.309, Secció 8a, Foli 1, Full número V-58.748, inscripció 1a, telèfon 961974000/961974050 i adreça electrònica de contacte atencionalcliente@consum.es.

 

APLICACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estes condicions es completen en tots els aspectes no previstos expressament amb la Política d’Ús, la Política de Privacitat i l’Avís legal d’este lloc, que són aplicables de forma directa i subsidiària en tot allò no regulat en estes condiciones o regulat de manera parcial.

Els servicis particulars que es regulen en estes condicions queden prohibits per a menors de 18 anys, excepte determinats servicis de TeamConsum que seran destinats per a menors de 4 i 14 anys, i que han d’estar supervisats en tot moment per un adult, com s’establix a continuació en la descripció dels servicis.

 

DISPONIBILITAT

La disponibilitat i el tipus de servicis d’estos portals estan subjectes a la facultat de CONSUM de modificar la forma d’accés, així com els tipus de continguts en qualsevol moment, sense justificació específica a l’usuari ni assumpció de garanties ni responsabilitats de cap naturalesa. Així mateix, l’usuari queda informat que els servicis particulars són oferits per CONSUM “tal qual”, sense garanties específiques de resultat a l’usuari, i no generen per a CONSUM cap tipus d’obligació jurídica de prestació de servicis de consultoria, assessoria ni de cap altra naturalesa a l’usuari, sinó que els servicis particulars consistixen simplement en servicis d’informació a l’usuari.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari és informat que els continguts i els servicis que s’oferixen per mitjà dels diferents portals de CONSUM allotjats en el seu web -incloent-hi, sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, consells, receptes, contes, comentaris, textos, vídeos, sons, fotografies, dissenys, comentaris, marques, logos, noms comercials, enllaços a altres llocs web i d’altres- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. El dret d’autor i d’explotació econòmica d’este lloc correspon a CONSUM i/o terceres entitats titulars de les obres.

Per això, és obligació de l’usuari respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial tant de CONSUM com de tercers, i accedir als continguts d’acord amb els termes exposats en la Política d’ús i normes legals vigents.

 

SERVICIS

MÓN CONSUM

Per mitjà de l’àrea privada de l’usuari.

 

PORTAL DEL TREBALLADOR

Per mitjà del portal del treballador, l’usuari podrà accedir als servicis següents, que són voluntaris.

Si l’usuari està interessat a conéixer les ofertes de treball disponibles en CONSUM, així com formar part d’algun procés de selecció ja iniciat, haurà d’introduir les seues dades acadèmiques i/o laborals com s’indiquen en el formulari de registre i, així, CONSUM podrà analitzar el seu perfil professional a l’efecte de fer-lo partícip en els processos de selecció que es desenvolupen en “CONSUM S. COOP. V.”, en vista dels llocs vacants o de nova creació que s’originen periòdicament. L’usuari indicarà una contrasenya, que serà la que li permetrà accedir a este portal una vegada registrat.

El procés de registre finalitzarà enviant una sol·licitud de lloc de treball. Una vegada enviada la sol·licitud, rebrà un correu electrònic al compte facilitat en el procés de registre, en què es confirmarà que la seua sol·licitud s’ha tramitat correctament.

 

TEAMCONSUM

Per mitjà de l’accés al lloc, l’usuari podrà disfrutar de l’ús de diversos continguts i servicis que seran oferits per CONSUM o per altres tercers proveïdors en les condicions que es determinen en cada cas. Amb caràcter general, els servicis i continguts oferits a través del lloc web estaran disponibles en espanyol i en valencià, sense perjuí de la possibilitat -a reserva de CONSUM- d’oferir-los en la resta d’idiomes autonòmics oficials, així com en un altre idioma d’àmplia divulgació. Són recursos dirigits a educadors i famílies, orientats a fomentar estils de vida i d’alimentació saludables en xicotets i jóvens consumidors de 4 a 14 anys, i consistiran en: diversos jocs per a xiquets d’accés lliure, articles informatius sobre temes d’alimentació i consum, concursos, dinàmiques de grup, activitats a les aules, notícies, i els jocs de Team que es detallen a continuació, llista que no és limitativa.

Els jocs de Team: Per a accedir a determinats servicis del lloc web es requerix el registre previ dels usuaris mitjançant l’ompliment dels formularis corresponents, i als quals els usuaris podran accedir mitjançant una clau d’accés. El lloc web es reserva el dret d’acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol usuari.

Per a fer ús dels servicis proporcionats pel lloc web, els menors d’edat han d’obtindre prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes efectuats pels menors a càrrec seu. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i servicis als quals accedixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com que Internet fa possible l’accés a continguts que poden resultar inadequats per a menors d’edat, s’informa els Usuaris que hi ha mecanismes, com ara programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles, i encara que, sempre amb la prevenció que no són segurs al 100 %, resulten molt útils per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 

PORTAL DEL FRANQUICIAT

Charter, la franquícia de Consum, li oferix l’oportunitat d’obrir el seu propi negoci i, alhora, formar part de Consum, una empresa forta i consolidada, una base sòlida on podrà recolzar el seu projecte empresarial. Consum és el suport que necessita per a fer el salt i liderar una franquícia amb garantia d’èxit. Si hi està interessat podrà contactar amb un Comercial enviant un correu electrònic a charter@consum.es, cridant al Telèfon d’Atenció a la Franquícia de CONSUM 96 197 40 67, o omplint un formulari.

 

PORTAL DE COMPTEM AMB TU

En Consum escoltem tots els nostres socis, tant treballadors com clients, a través de diferents canals de participació en què arrepleguem les vostres opinions i propostes. Per mitjà d’este portal podràs accedir a l’àrea de soci-client per a poder participar en els diferents sortejos, simplement donant-nos la teua opinió, així com enviar idees i trucs.

 

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

Ací podràs vore i descarregar les Memòries de Sostenibilitat de CONSUM que es publiquen cada any. També, reproduir els vídeos explicatius per als diferents grups d’interés de CONSUM. Tot això amb l’única finalitat d’informar.

 

EL PLANIFICADOR

Podràs accedir a este portal sense necessitat d’estar registrat en l’àrea de soci-client, i disfrutar del Planificador.

 

ATENCIÓ AL CLIENT

Si vols fer qualsevol consulta, reclamació o suggeriment, podràs dirigir-te a nosaltres mitjançant: (i) el telèfon gratuït d’atenció al client, 900 500 126, disponible de dilluns a divendres de 9h a 21h i dissabtes de 9h a 14h, on t’atendrem personalment; (ii) l’atenció al punt de venda, on els nostres professionals donen resposta immediata a les qüestions del dia a dia; (iii) omplint un formulari, en el qual, després d’indicar les dades de contacte, podràs enviar el missatge que vulgues fer arribar a CONSUM.

 

CANAL DE DENÚNCIES:

Dins de la política general de CONSUM en matèria de Responsabilitat Social Empresarial (RSE), s’han establit procediments interns de bon govern que, a més de complir la funció preventiva en matèria penal, dins de la nova responsabilitat penal de les persones jurídiques promouen el comportament ètic dels seus empleats (siguen socis treballadors o assalariats) i, alhora, vigilen que es complisca tant la normativa interna com la legislació vigent i, tot açò, en l’àmbit de l’activitat de la cooperativa.

Totes les persones a les quals es dirigix esta normativa podran efectuar les denúncies emplenant el formulari pertinent que es troba en l’apartat “Canal de Denúncies”, i alhora es deixa constància que tots aquells que, de bona fe, notifiquen les irregularitats esmentades, estaran protegits contra qualsevol tipus de represàlia, discriminació o penalització com a conseqüència de les denúncies que puguen presentar.

CONSUM garantix la màxima confidencialitat en este sentit i se sotmet a la normativa vigent en matèria de protecció de dades en el tractament d’informació de caràcter personal facilitada amb la denúncia o obtinguda en el curs de la seua tramitació.

 

INFORMACIÓ BÀSICA I ADDICIONAL SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ARREPLEGADES PER MITJÀ DEL WEB EN ELS PORTALS: “formulari de contacte d’atenció al client”, “sol·licitud d’ocupació” ,”formulari de sol·licitud d’informació de franquícies” i les diferents “newsletters”:

 1. Qui és el Responsable del tractament de les seues dades?

Identitat: “CONSUM, S. COOP. V.” (d’ara endavant, CONSUM).

Adreça postal: Avinguda d’Alginet, 1, 46460 Silla (València)

Telèfons: 96 197 40 00 / 96 197 40 50

 

 1. Quines són les dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades?

delegadoprotecciondatosconsum@consum.es

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?
 • Dret d’accés i/o rectificació.- Vosté té dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguen o resulten inexactes.
 • Dret de supressió o d’oposició al tractament.- Vosté pot sol·licitar la supressió de les seues dades o oposar-se al seu tractament. No obstant això, si els fets denunciats són constitutius d’infracció penal o interna, el procediment corresponent haurà de continuar i no es podrà accedir a la seua petició.
 • Dret de limitació al tractament.- Si vosté ha exercit els drets de rectificació o oposició i CONSUM es troba en procés de determinar si es procedent atendre esta sol·licitud, o si les dades ja no són necessàries per al tractament, però vosté les necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, pot sol·licitar-nos la limitació del tractament. D’esta manera, durant el temps que dure la limitació, CONSUM, només podrà tractar les dades:
 • Amb el seu consentiment.
 • Per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Per a protegir els drets d’una altra persona física o jurídica.   
 • Per raons d’interés públic.
 • Dret a la portabilitat de les seues dades. Vosté ens pot sol·licitar rebre les dades que ens ha proporcionat, en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina, i que les transmetem a un altre responsable de tractament que vosté ens indique, excepte aquelles dades de tercers que resulten confidencials.
 • Si vosté considera que els seus drets no s’han atés degudament, pot interposar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades.

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ARREPLEGADES PER MITJÀ DEL FORMULARI DEL CANAL DE DENÚNCIES:

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades?

Identitat: “CONSUM, S. COOP. V.” (d’ara en avant, CONSUM).

Adreça postal: Avinguda d’Alginet, 1, 46460 Silla (València)

Telèfons: 961974000/961974050.

 

Qui és el delegat de Protecció de Dades?

delegadoprotecciondatosconsum@consum.es

 

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En CONSUM tractarem la informació amb la finalitat de gestionar el canal de denúncies. També, si és el cas, per a incoar o iniciar l’expedient disciplinari corresponent contra el personal de la cooperativa que es veja implicat en els fets denunciats, incloent-hi l’amonestació per part de la Direcció de CONSUM a la persona denunciada, així com també, en cas que resulte procedent, per a interposar les accions judicials corresponents.

 

Quant de temps conservarem les seues dades?

Si els fets denunciats no són constitutius d’infracció penal, es conservaran durant dos mesos (2).

Si són constitutius d’infracció del Codi d’Ètica i Conducta o de la normativa interna, es conservaran durant el temps de tramitació de l’expedient i, en tot cas, fins a la prescripció de la infracció.

Si els fets denunciats són constitutius d’infracció penal, es conservaran durant tot el temps de tramitació del procediment i en tot cas fins a la prescripció de la infracció.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

La base legal per al tractament de les seues dades és EL CONSENTIMENT

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

 • Dret d’accés i/o rectificació.- Vosté té dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguen o resulten inexactes.
 • Dret de supressió o d’oposició al tractament.- Vosté pot sol·licitar la supressió de les seues dades o oposar-se al seu tractament. No obstant això, si els fets denunciats són constitutius d’infracció penal o interna, el procediment corresponent haurà de continuar i no es podrà accedir a la seua petició.
 • Dret de limitació al tractament.- Si vosté ha exercit els drets de rectificació o oposició i CONSUM es troba en procés de determinar si es procedent atendre esta sol·licitud, o si les dades ja no són necessàries per al tractament, però vosté les necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, pot sol·licitar-nos la limitació del tractament. D’esta manera, durant el temps que dure la limitació, CONSUM, només podrà tractar les dades:
 • Amb el seu consentiment.
 • Per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Per a protegir els drets d’una altra persona física o jurídica.   
 • Per raons d’interés públic.
 • Dret a la portabilitat de les seues dades. Vosté ens pot sol·licitar rebre les dades que ens ha proporcionat, en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina, i que les transmetem a un altre responsable de tractament que vosté ens indique, excepte aquelles dades de tercers que resulten confidencials.
 • Si vosté considera que els seus drets no s’han atés degudament, pot interposar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades.