PRESENTACIÓ CODI ÈTIC I CANAL DENUNCIES

Dins de la política general de CONSUM en matèria de Responsabilitat Social Empresarial (RSE), s’han establit procediments interns de bon govern que, a més de complir la funció preventiva en matèria penal, dins de la nova responsabilitat penal de les persones jurídiques promouen el comportament ètic dels seus empleats (siguen socis treballadors o assalariats) i, alhora, vigilen que es complisca tant la normativa interna com la legislació vigent i, tot açò, en l’àmbit de l’activitat de la cooperativa.

El document inicial de què partix esta política de prevenció és el Codi de Bon Govern Corporatiu, aprovat pel Consell Rector en data 23 de febrer de 2012, en desenvolupament del qual es va aprovar el Codi d’Ètica i Conducta de Consum en la sessió del Consell Rector del 25 de gener de 2018, en la qual, a més, es va aprovar també la posada en marxa del Canal de Denúncies, com un instrument a través del qual els empleats, els clients, els tercers interessats i els proveïdors o creditors de CONSUM podran posar de manifest la possible comissió de fets delictius en el si de l’organització o qualsevol conducta o irregularitat relacionada amb l’incompliment d’alguna norma legal, interna o del Codi d’Ètica i Conducta de CONSUM.

És important destacar que el prestigi i la reputació corporativa de la cooperativa es constituïx com un element bàsic per a l’èxit de l’organització, fet que significa una garantia de continuïtat del negoci i, per tant, de la seua sostenibilitat. Per açò, és important que tots els grups d’interés de Consum siguen coneixedors d’estos instruments i posen un èmfasi especial en el seu compliment, i haurà de quedar clar que depén individualment de tots i cada un dels qui conformen la cooperativa portar a bon port esta aspiració, ja que el fet que tots actuen de forma íntegra no només protegix la imatge quant a la reputació corporativa, sinó que permet que la cooperativa es convertisca en un lloc on tots els que hi treballen estiguen orgullosos de la seua pertinença. Per això, el nostre Codi d’Ètica i Conducta definix les pautes de comportament que fan que CONSUM puga ser un referent a Espanya, dins del sector de la distribució comercial alimentària.

En este sentit, es deixa constància que totes les persones a les quals es dirigix esta normativa podran efectuar les denúncies emplenant el formulari pertinent que es troba en l’apartat “Canal de Denúncies” de la nostra web corporativa, i alhora es deixa constància que tots aquells que, de bona fe, notifiquen les irregularitats esmentades, estaran protegits contra qualsevol tipus de represàlia, discriminació o penalització com a conseqüència de les denúncies que puguen presentar.

CONSUM garantix la màxima confidencialitat en este sentit i se sotmet a la normativa vigent en matèria de protecció de dades en el tractament d’informació de caràcter personal facilitada amb la denúncia o obtinguda en el curs de la seua tramitació.