Consum substituïx tots els mànecs dels seus carros de compra per uns altres tractats contra la COVID-19

Consum substituïx tots els mànecs dels seus carros de compra per uns altres tractats contra la COVID-19

La Cooperativa destinarà més de 816.000 euros a fer este canvi, a més d’aplicar un tractament anti-COVID a les cistelles i reemplaçar-les per altres de reciclades amb plàstic dels oceans Consum ha començat a substituir els mànecs dels seus carros metàl·lics i carros cistella de compra per altres tractats contra la COVID-19. La Cooperativa farà…