Els màxims òrgans de govern de la cooperativa Consum són l’Assemblea General i el Consell Rector, amb una composició paritària de socis treballadors i de socis consumidors. L’Assemblea General ordinària es reunix una vegada a l’any per ratificar les decisions adoptades pel Consell Rector quant a gestió de la Cooperativa i per aprovar els comptes anuals. Està formada per 150 delegats, entre treballadors i consumidors. El Consell Rector, presidit per Francesc Llobell, està compost per 12 representants, el 50% en representació dels treballadors propietaris i, l’altre 50%, dels socis consumidors, com a consellers independents. A més, com a òrgan de representació dels socis treballadors hi ha el Comité Social, que alhora és òrgan de consulta del Consell Rector i fonamental per a la comunicació interna pel que fa a temes sociolaborals. Està format per 14 delegats i la seua presidenta. D’altra banda, el Consell Rector nomena el director General de la Cooperativa i el Comité de Direcció. Este Consell de Direcció és format per 9 persones, al capdavant de les quals es troba Juan Luis Durich com a director General.

 

CONSELL RECTOR

President: Francesc Llobell Mas

Vicepresidenta: Mª Teresa Caballer Sancho

Secretària: María Sánchez Alcaraz

Vicesecretària: Ana Isabel Cano García

Vocals: Ana Llácer Rodrigo, Ana Martínez Monsalvez, Guillermina Cano Gascón, Enrique Cerezo Cebrián, Juan Vicente Ríos Mascarell, María Cristina Durá Valero, Pablo Terol Piqueras, Raquel Tarazona Martínez.

 

COMITÉ SOCIAL

Presidenta: Inma Costa Hernández

Vicepresidenta: Francisca Bayarri Soriano

Secretari: Vicente Ferrando Perpiñá

Vocals: Olga Domínguez Jiménez, Óscar Martos Capitán, Diego José Méndez González, Javier Vicente Longueira Lluesa, Pedro Climent Amorós, Elvira Tarazona, Antonio Ruiz Cortés, Lourdes Gómez Carrión, Francisca Cerdá Pons, Ester Fernández Grau, Emma Buitrago Avilés, Santiago Sánchez Pelegrín y José Arroyo Sobrino.