Si vols fer qualsevol consulta, reclamació o suggeriment, dirigix-te al nostre telèfon gratuït d’atenció al client 900 500 126, on t’atendrem personalment. O, si ho preferixes, envia’ns un missatge a través del formulari següent.

LA TEUA OPINIÓ COMPTA, I MOLT

“D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’interessat queda informat que les dades que ens proporcione mitjançant l’emplenament i l’enviament d’este formulari hauran de ser veraces i actuals i correspondre amb la identitat de qui proporciona la informació. Així mateix, estes dades seran tractades confidencialment i emmagatzemades en un tractament responsabilitat de CONSUM S. COOP. V. (d’ara en avant, CONSUM), avinguda d’Alginet 1, 46460 Silla (València), amb la finalitat d’atendre’n la petició, la queixa, el suggeriment o el comentari. El tractament de les dades personals obtingudes a través del formulari té caràcter obligatori en relació amb les finalitats esmentades anteriorment. L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça indicada més amunt.”